Privātuma politika. Datu apstrāde un personas datu aizsardzība

Kodoka SIA privātuma politika ir nepieciešamo procedūru kopums, kas nodrošina katras ar to saistītas personas (pircēju, darbinieku, biznesa kontaktpersonu u.c.) datu aizsardzību atbilstoši ES Regulai 2016/679 par personas datu aizsardzību un Latvijas Republikā spēkā esošajiem  tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Pircēju personas datus Kodoka SIA apstrādā, ievērojot šos normatīvos aktus.

Personas datu avots ir tikai pabeigts pasūtījums/pirkums, kuru veic iegādājoties preci Kodoka SIA e-veikalā. Pirkuma laikā Jūs aizpildiet pasūtījuma formu, kurā norādiet savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un, ja izvēlaties piegādi mājās, arī adresi. Tā ir minimāli nepieciešama kontaktinformācija, kura ir vajadzīga, lai varētu Jūs informēt par pasūtījuma izpildes procesu un citiem ar pasūtījumu saistītiem jautājumiem. Jūs varat norādīt citu personu pirkuma saņemšanai, ja šī persona ir devusi savu piekrišanu. Sniedzot mums informāciju par trešo personu, kura saņems preces, Jūs apstipriniet, ka Jums ir šīs personas piekrišana viņas personas datu pārsūtīšanai, izmantošanai un apstrādei.

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Attiecībā uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Pircējs piekrīt, ka pasūtījumu apmaksas izpildei Pārdevējs nepieciešamos Pircēja personas datus nodot pilnvarotajam maksājuma apstrādātājam Maksekeskus AS 

KĀDUS PERSONAS DATUS IZMANTOJAM, KĀ IZMANTOJAM DATUS UN KĀDAM MĒRĶIM

1.  Pircēja vārds, uzvārds, maksātāja adrese, piegādes adrese un kontaktinformācija (Pircēja e-pasta adrese, tālruņa numurs, Facebook konts) tiek izmantots:

1)  Sazinoties ar pircēju pēc pasūtījuma iesniegšanas pa pircēja norādīto tālruņa numuru vai e-pastu, kad pircējs ir pasūtījis  preci, ievadījis savus datus pirkuma veikšanai, taču ievadītie dati/informācija ir nepietiekoša vai neprecīza, vai arī maksājums nav veiksmīgi veikts vai izpildīts, lai Pārdevējs varētu izpildīt pasūtījumu. Tas ir nepieciešams, lai varētu izmantot pircēja norādīto kontaktinformāciju ar mērķi sazināties ar pircēju un palīdzēt pabeigt sākto apmaksas procesu un sniegt konsultācijas par jautājumiem, kas varētu būt radušies. Šādā veidā cenšamies saskaņā ar likumīgām mūsu interesēm sniegt kvalitatīvus, pircēja vēlmēm atbilstošus pakalpojumus, nodrošināt pircējam iespēju iegādāties interesējošās preces. Jūs varat jebkurā brīdī izteikt nepiekrišanu par šādu Jūsu datu izmantošanu, sazinoties pa e-pastu: [email protected] vai sarunas ar mūsu darbinieku laikā.

2) Piegādājot pircēja iegādātās preces uz pircēja norādīto maksātāja un/vai piegādes adresi, sagatavojot pasūtījumu saņemšanai preču izsniegšanas vietā, izrakstot faktūrrēķinu. Tas ir nepieciešams, lai Kodoka SIA varētu izpildīt savas līgumsaistības pret pircēju. Mums nebūs iespējas pircējam nosūtīt vai nodrošināt iespēju saņemt pasūtītās preces, ja pircējs nebūs nenorādījis savu vārdu, uzvārdu, adresi un kontaktinformāciju.

2.  Pircēja maksājuma informācija tiek izmantota, pieņemot un atmaksājot naudu. Tas ir nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret pircēju.

3.  Pirkuma un darbību vēsture (pircēja veiktie pirkumi Kodoka SIA internetveikalā, skatītās preces, grozā saglabātās preces un pircēja darbības, izmantojot e-pastu pastu, interneta vietni un lietojumprogrammas) tiek izmantota:

1)    Pārdodot pircējam preces;

2)    Sniedzot pircējam pakalpojumus un palīdzību, kā arī kārtojot naudas atmaksas jautājumus.

Tas nepieciešams, lai Kodoka SIA varētu izpildīt savas līgumsaistības pret pircēju (šim mērķim izmantojam tikai pircēja pirkuma vēsturi).

4.  Citi gadījumi. Kodoka SIA izmanto pircēja personas datus šajā Privātuma politikā norādītajiem mērķiem un gadījumos, kad jārealizē vai jāaizstāv juridiskās prasības. Šī iemesla dēļ pircēja personas datus Kodoka SIA apstrādā, pamatojoties uz likumīgajām interesēm, lai aizsargātu un nodrošinātu savas, pircēja un citu personu tiesības.

KĀDUS PERSONAS DATUS NODODAM TREŠAJĀM PERSONĀM

Pircēja  personas datus atklājam tikai būtiskos gadījumos, kas saistīti ar pirkuma un pasutījuma izpildi. Pircēja personas datus varam nodot tālāk tekstā norādīto kategoriju datu saņēmējiem:

1. Ar preču pirkšanu saistītās finanšu operācijas interneta vietnē var apstrādāt Kodoka SIA  maksāšanas pakalpojumu sniedzēji. Mūsu maksāšanas pakalpojumu sniedzējiem atklājam pircēja finanšu operāciju datus tik lielā mērā, cik nepieciešams maksājuma operāciju veikšanai, naudas atmaksāšanai un sūdzību skatīšanai. Kodoka SIA apzinās un ievēros visus drošības pasākumus, kas saistīti ar karšu datu pārsūtīšanu un pircēja kartes dati netiks glabāti.

2. Pasūtījuma izpildes nolūkā pircēja personas datus varam nodot pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina preču piegādi, iemēram, kurjerdienestiem, Latvijas pastam u.tml..

3. Pircēja personas dati var tikt nodoti profesionālām konsultācijām ar mērķi celt, realizēt un aizstāvēt juridiskās prasības.

4.  Kodoka SIA ir pienākums sniegt informāciju par tās rīcībā esošajiem pircēja personas datiem šādās situācijās:

Ja personas datus pieprasa izsniegt tiesībsargājošās iestādes, tiesa vai citas valsts un pašvaldības iestādes, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un ja attiecīgajām iestādēm ir tiesības šādu informāciju pieprasīt;

-  Ja Kodoka SIA vēršas kādā no tiesībsargājošām iestādēm pret personu, kura aizskārusi uzņēmuma likumiskās intereses.

Kodoka SIA piesaista tikai tos pakalpojumu sniedzējus, kuri ir ieviesuši attiecīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas nodrošinās attiecīgu datu apstrādes drošības līmeni, kas atbilst fizisko personu, kuru dati tiks apstrādāti saskaņā ar datu apstrādes līgumu, tiesību un brīvību pārkāpšanas riskam, un šāda datu apstrāde atbildīs Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.

Visa mums sniegtā personiskā informācija ir nepieciešama tikai konkrētā pasūtījuma izpildei un tiek glabāta ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu iegādātajām precēm garantijas apkalpošanu.

Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu par savu personas datu apstrādi. Gadījumos, kad pircēja personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir piekrišana, pircējam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu tā datu apstrādei. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs datu apstrādes likumību periodā, kas bija līdz atsaukšanai.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.